חפירות רשות העתיקות בשרידיו של בית מגורים שבעיר דוד בירושלים העלו לאחרונה ממצא מעניין; ניפוי מדוקדק של העפר גילה כמות נכבדה של עצמות בעלי חיים. עצמות של צאן ובקר הם ממצא שגרתי, אך בניפוי נמצאה כמות ניכרת של עצמות דגים. בירושלים, המרוחקת מן הים ומנחלי איתן, צריכת דגים לא הייתה עניין של מה בכך.
 
את הדגים זיהה פרופ' עמרי לרנאו, חוקר מן המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, שהוא מומחה בעל- שם בנושא. בבדיקה ראשונה זוהו סוגי הדגים האלה: נסיכת הנילוס- שיובאה ממצרים, מן הים התיכון הובאו קיפון (בורי), ספארוס (דניס), ומוסר ומנחלי מים מתוקים- השפמנון.
 
כבר בחפירות קודמות בעיר דוד נמצאו עצמות דגים, במבנים משלהי תקופת הברזל. עתה מתברר שמצרך זה, שבירושלים וודאי שנחשב כמותרות, עלה על שולחנם של תושבי ירושלים כבר בשלהי המאה ה-9 ובמאה ה-8 לפסה"נ.
 
ממצא זה מתקשר לשמו של אחד משערי ירושלים בתקופה זו, הוא "שער הדגים" הנזכר פעמים אחדות במקרא (צפניה א 10; נחמיה ג 3; דבהי"ב לג 14), ולידו התקיים כנראה שוק הדגים המקומי.
 
בימי שיבת ציון ( המאה ה-5 לפסה"נ) התלונן נחמיה, הפחה על יהודה (נחמיה יג 16), כי הצורים (הפניקים יורדי הים) ישבו בעיר ירושלים והם שהביאו אליה את הדגים ומכרו אותם לתושבי העיר דווקא ביום השבת.
 
החפירות נערכות בעיר דוד מטעם רשות העתיקות בהנהלתם של אלי שוקרון מרשות העתיקות ופרופ' רוני רייך מאוניברסיטת חיפה. סייעו לחפירה אלע"ד ורשות הטבע והגנים.