בתדרוך עיתונאים שנערך היום בחפירות רשות העתיקות בכלא מגידו במעמד נשיא המדינה ונציגי העדות הנוצריות בישראל אמר שוקה דורפמן, מנהל רשות העתיקות, כי הרשות ממליצה להעתיק את כלא מגידו ממקומו הנוכחי ולאפשר את הצגת המכלול הארכיאולוגי במלואו. "מדובר בממצא ייחודי ויחידאי המרגש את העולם הנוצרי כולו", אמר, והוסיף כי "חשיבות האתר, המתוארך למאה השלישית לספירה, מתבססת בין השאר בנוכחות זה לצד זה של מחנה רומי, אולם תפילה נוצרי, ישוב יהודי קדום ועדויות פגאניות. כל פעולה שתנתק את הפסיפס מאתרו, תפגע בערכי התרבות, אותם מייצג האתר".
 
נשיא המדינה, משה קצב,  שיבח את רשות העתיקות על התגלית הארכיאולוגית, אשר נחשפה בשיתוף עם שירות בתי הסוהר, ואמר כי התגלית מדגישה את חשיבותו של המקום לתרבות האנושית ולמורשת התרבותית של ארץ ישראל.  עוד אמר הנשיא כי במקומות מסוימים בעולם מעתיקים אתרים שלמים ממקומם בכדי להציג ממצאים עתיקים כגון אלו, וכי הוא עומד מאחורי רשות העתיקות בכל החלטה שהיא תקבל בעניין זה.  
 
יותם טפר, מנהל החפירות מטעם רשות העתיקות, מסר כי לממצאי החפירה תרומה גדולה לחקר הצבא הרומי במזרח האימפריה הרומית, לשאלות תיאולוגיות-נוצריות כולל תרומה להתגבשות הפולחן הנוצרי ומקומו לפני התקופה הביזאנטית ולהשפעות תרבותיות הדדיות הקשורות גם  בקרבה לקהילה יהודית קדומה במקום.
 
בחפירות רשות העתיקות הנערכות בכלא מגידו נחשף בניין המתוארך על-פי הממצא הארכיאולוגי למאה השלישית לספירה. בבניין אולם מלבני ובו רצפת פסיפס ובה דגמים גיאומטריים, מדליון עם דגים ושלוש כתובות ביוונית עתיקה. האחת מזכירה קצין בצבא הרומי שתרם לבניית הפסיפס, השנייה מנציחה את זכרן של ארבע גברות, והשלישית מזכירה גברת שהקדישה שולחן (מזבח) לאל ישו כריסטוס. כולם קשורים בפעילות קהילתית נוצרית פולחנית שהתרחשה במבנה.  שילוב שלוש הכתובות בפסיפס מהמאה השלישית, הקושר בין קצין בצבא הרומי לנצרות במבנה הקודם להכרתה של הנצרות כדת מוכרת ורשמית, נדיר ומיוחד במינו וחשוב מאד להבנת הנצרות בתקופה זו, העלומה עד עתה.
 
בהתייעצויות שקיימה רשות העתיקות בהם השתתפו מומחים בעלי שם עולמי, ניתן תוקף מדעי לחשיבות הממצא מחפירה זו, למרות שהמחקר עדיין בתחילתו.