Israel Antiquities Authority
נגישות

יודפת

נ"צ : X:226332
Y:748620
מרחב : צפון
איזור גאוגרפי : גליל עליון
איזור טופוגרפי : גבעה
הגדרה : כפר
תאור האתר : שרידי יישוב קדום על גבעה. היישוב שימש מרכז למרכד ביישוב היהודי בצבא הרומי בראשות אספסינוס. בחפירות נחשפו קוי קירות, חומה, מבני מגורים ועדויות לקרב בו נשרפה העיר על בתיה. בשולי היישוב נראים בורות מים, מערות קבורה וחציבות שונות בסלע.
איכות : שרידים גלויים
פוטנציאל ביקור : אתר עם ספור גבורה מרשים
שרידים :
סוג אתר :
תקופה : יישוב כפרי עם חומהיישוב בו שרידים לקרב גבורה כנגד הרומאים
מבט כללי כלפי דרום-מזרח
מבט כללי כלפי דרום-מזרח
מקווה טהרה בעיר התחתית
מקווה טהרה בעיר התחתית
שרידי החומה (מחלק המערבי של היישוב)
שרידי החומה (מחלק המערבי של היישוב)
מחצבה לאבן
מחצבה לאבן
שרידיה של עיר קדומה בלב הרי הגליל התחתון.
העיר הוקמה בראש גבעה שמוקפת משלושה עברים בערוצי נחלים תלולים. רק מצפון ניתן להגיע למקום בנוחות. בתקופה הפרסית (לפני כ2,500 שנים) החלו בני אדם להתגורר במקום ובתקופה ההלניסטית הוקמה במקום מצודה שלידה החל להתפתח ישוב שבראשית התקופה הרומית, במאה הראשונה לפני הספירה, הפך לעיר.
המקום שימש כמרכז לתושבי האזור היהודיים ובעת המרד הגדול נגד הרומאים, שהחל בשנת 66 לספירה, התכנסו רבים מהם אל העיר ובנו סביבה חומות תחת פיקודו של יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלביוס) שהיה מפקד המורדים בגליל וקבע ביודפת את מטהו.
הצבא הרומי בפיקודו של אספסינוס הניח מצור על העיר ובנה מצפון סוללה שעליה הוצבו מכונות מלחמה. אחרי 47 ימי לחימה פרצו הרומאים לעיר. הנצורים שראו כי לא יוכלו יותר לעמוד בפני התקפות הרומאי החליטו לשלוח יד בנפשם ורובם התאבד. הנותרים נטבחו על ידי החילים או נלקחו בשבי ורק יוסף בן מתתיהו צורף לצבא הרומי, הפך להיסטוריון ורבים מכתביו נשמרו עד היום בהם תאור מפורט של המלחמה ביודפת.
בחפירות ארכיאולוגיות שנוהלו באתר נחשפו מבני העיר שברבים מהם מצויים מקואות טהרה. מימי המלחמה נחשפו החומות, סוללת המצור שהניחו הרומאים, מאות ראשי ברזל של חיצי הרומאים ואבני בליסטראות שנורו על העיר, בין בתי העיר נמצאו גם שרידים מגופותיהם של מגני יודפת.
למטיל במקום נקרית הזדמנות מיוחדת "לגעת בהיסטוריה" ומומלץ שיקרא במקום את דבריו של יוסף בן מתתיהו. המטיל יוכל לראות את החומות, מבנים שונים, בורות מים גדולים שבהם נאגרו מי הגשמים לשימוש בקיץ ובעת המצור, בית בד להפקת שמן זית וכבשני כלי חרס. יפה גם לערוך בסביבה טיולים רגליים ומומלץ לעלות להר עצמון, הגבוהה בהרי הגליל התחתון.