Israel Antiquities Authority
נגישות

פרסומי רשות העתיקות

פרסומי יו"ש

  * המחירים לא כוללים דמי משלוח!


  לצפיה בעגלה
  לצפיה בעגלה


  • פרסומי יהודה ושומרון כרך XIX: מטבעות הר גריזים
   250 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון כרך XVIII: בחזרה לקומראן
   250 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון XVII: נוצרים ונצרות כרך V, מנזר מרטיריוס
   250 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון XVI: נוצרים ונצרות כרך IV
   250 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון XV: נוצרים ונצרות כרך III
   250 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון XIV-XIII : נוצרים ונצרות כרכים II-I
   490 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון XI: פלביה ניאפוליס - חלק ב
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון XI: פלביה ניאפוליס - חלק א
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון XII: מוזיאון השומרוני הטוב
  • פרסומי יהודה ושומרון X: חפירות ותגליות ביהודה ובבנימין
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון כרך IX: חפירות ותגליות בשומרון
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון כרך VIII: הר גריזים. עיר מקדש.
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון כרך VII: השומרונים והשומרוני הטוב
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון כרך VI: תגליות ומחקרים ביהודה ושומרון.
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון כרך V: פלביה ניאופוליסכ
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון כרך IV: קבורה ואתרים ביהודה ושומרון
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון כרך III: ארץ בנימין
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון, כרך II: הר גריזים ,כרך א
   200 ש"ח
  • פרסומי יהודה ושומרון, כרך I: כלי אבן בתקופת בית שני
   200 ש"ח

לצפיה בעגלה
----------------------------------------------------------------------------------------
נתקלת בבעיה?
לבירורים בנושא פרסומים: bookstore@israntique.org.il
לבירורים בנושא רכישת תצלומים: visualarchive@israntique.org.il
לבירורים בנושא סיורים: hasia@israntique.org.il