באתר מוצגים פסיפסים נבחרים מאוספי אוצרות המדינה.
הפסיפסים מאורגנים בשיטה כרונולוגית(לפי תקופה).