Israel Antiquities Authority
נגישות

מכרזי כוח אדם

מכרז לא פעיל

מס. מכרז: קול קורא
שם מכרז: גיוס למערך הפיקוח הארכיאולוגי
תאריך אחרון להגשה: 02/02/2023 16:00
מחיר: 0 ש"ח

קול קורא
תואר התפקיד: גיוס למערך הפיקוח הארכיאולוגי

תיאור התפקיד

 • ביצוע בדיקות ארכיאולוגיות מקדימות, לרבות עבודות פיקוח בשטח המרחב, ביצוע סקרים ארכיאולוגיים, ניהול שטח בחפירות קטנות ופרסום דו"ח ראשוני.
 • אחריות לשמירת חוק העתיקות.
 • השתתפות בפרויקטים חינוכיים הפועלים לקירוב הציבור לארכיאולוגיה.

 

דרישות תפקיד

 

 • תואר אקדמי מוכר בארכיאולוגיה או לקראת סיום לימודי התואר )עד שנה להשלמת התעודה(.
 • רישיון נהיגה.
 • יכולת עבודה בצוות, בתנאי לחץ, ויכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה.
 • ראש גדול ובעלי יוזמה.
 • אמינות ומהימנות, תקשורת בינאישית גבוהה.
 • יתרון לבעלי ניסיון בעבודת שדה בתחום הארכיאולוגיה ולבעלי תעודת חופר.
 • נכונות לעבודה בשעות
 • יתרון לידיעת שפות נוספות.

 

שלבי תהליך הגיוס והאיוש

 

 1. מיון המועמדים אשר עומדים בתנאי הסף.
 2. קיום ריאיון מקדים.
 3. מבחני הערכה במרכז אבחון.
 4. ריאיון אישי בוועדת גיוס

 

בתוך שלוש שנים ומינימום שנה:

העובדים המתאימים ביותר ובעלי אופק קידום מקצועי העומדים בתנאי הסף הרלוונטיים, ייקלטו לעבודה ברשות העתיקות במסלולי ההתפתחות הקיימים ברשות, סטטוטוריה ומחקר, זאת בכפוף לתנאי ההסכם הקיבוצי של רשות העתיקות.

 

אופן הגשת המועמדות

 1. יש למלא שאלון ממוחשב: למילוי לחץ כאן 
 2. קורות חיים ותעודות השכלה יש להעביר אל hr@israntique.org.il עד ליום רביעי, 2 בפברואר 2023 

רק מועמדים אשר השלימו את שני השלבים הנ"ל, מועמדותם תילקח בחשבון.

 

 

כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע. הזדמנות שווה ניתנה לאישה ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.