על אודות
חומות העיר העתיקה הן מנכסי מורשת התרבות החשובים של ירושלים. הן ללא ספק מונומנט בולט ומשפיע בנוף האורבני של העיר בעבר ובהווה.
בשנת 2005, בעקבות התנתקות של מספר אבנים מהחומה ונשירתן בחצר בית הספר קולג' דה פרייר, ערך תחום שימור ברשות העתיקות סקר, במימון החברה הממשלתית לתיירות, שמטרתו לאסוף מידע על מצבן הפיזי של החומות. הסקר הצביע על מגוון בעיות פיזיות לכל אורכן של החומות. בשנת 2006, בעקבות העלאת נושא שימור החומות לסדר היום, הוחלט במשרד ראש הממשלה לצאת לפרוייקט שימור ושיקום חומות ירושלים. הפרוייקט מנוהל על ידי החברה לפיתוח ירושלים. תחום שימור נבחר למתכנן ולמבצע. העבודות בשטח, החלו בינואר 2007 והן הסתיימו במאי 2012.
מטרת העבודות היא לשמר את חומות העיר העתיקה.
החומה כפי שהיא מוכרת כיום נבנתה בתקופה העות'מאנית על ידי הסולטאן סולימאן הגדול, והיא המאוחרת מבין מערכות הביצורים שהקיפו את ירושלים במשך ההיסטוריה. אורכה של החומה כ- 4,300 מטר. עובי החומה בבסיסה כ- 3-2.5 מטר ובראשה כ- 1.5 מטר. גובהה משתנה בין 5 מטר לבין 15 מטר, בהתאם לטופוגרפיה. חלקים מתוואי החומה נבנו על גבי שרידי ביצורים קדומים. החומה נבנתה מאבן מקומית והיא מתאפיינת במגדלים רבועים הבולטים בצדה החיצוני - 35 במספר -, ב-344 אשנבי ירי ובשיניות בראשה. שבעה שערים נקבעו בחומה. ארבעה שערים ראשיים פונים לארבע רוחות השמיים. 135 עיטורים באבן עוצבו בחומה לכל היקפה ו-16 כתובות הותקנו בה.
העקרון המנחה בתכנון הוא שימור החזות הנוכחית של החומות על הערכים ההיסטוריים המגולמים בהן. תהליך השימור כלל מדידה תלת-מימדית של החומות, עריכת סקר היסטורי-אורבני, עריכת סקר פיזי ועריכת סקר משאבי טבע כבסיס לתכנון הכולל. לצורך הטיפול נערכה חלוקה של החומה ל-14 קטעים וקטעי משנה (ר' להלן). בהתייחס לכל אחד מקטעי החומה נערך סקר היסטורי מפורט, תעוד מצב קיים, זיהוי בעיות פיזיות וגורמיהן, ניתוח אדריכלי, הערכת המשמעות התרבותית, ניתנו המלצות לטיפול, נערכה תכנית שימור וכן דוח התערבות.
הבעיות הפיזיות העיקריות שזוהו לאורך החומה הן: יסודות מעורערים, בליית אבן, התרופפות אבנים, התפוררות חומרי מליטה, סדיקת אבנים, השתרשות צמחייה, חוסר איטום בראש הקיר וחוסר ניקוז. בהתאם, מתבצעות פעולות השימור שמטרתן להסיר סכנה בקטעי החומה המצויים במצב פיזי מעורער. עיקר הפעולות הן: השלמת אבן והחלפת אבן; השלמת חומרי מליטה ואיטום ראש החומה למניעת חדירת מים אל הליבה ושטיפה של חומרי המליטה; שחזור מרכיבים מבניים להצגת הערכים האורבאניים והאדריכליים של המונומנט ושימור עיטורים וכתובות לצורך הגנה עליהם ולשם הצגתם לציבור בצורה ברורה עד כמה שניתן.
חלוקת החומה לקטעים וקטעי משנה
שם הקטע קטעי משנה אורך במטרים
I החפיר 1-29 657
II שער שכם 30-48 513
III הפרנציסקנים 49-55 231
IV כיכר צה"ל 56-59 118
V שער יפו 60-73 323
VI חומת המצודה החיצונית 74-76 123
VII הארמנים 77-88 335
VIII הר ציון 89-97 397
IX מעלה השלום 98-106 302
X שער האשפות 107 107
XI הגן הארכאולוגי 108-109 186
XII הכותל הדרומי 110-115 213
XIII הכותל המזרחי 116-121 437
XIIII שער האריות 122-134 461
צוות הפרויקט
ניהול: רענן כסלו, אדר' ערן חמו, יורם סעד, מוריה שלוין, אסתר רונן
תכנון: אדר' אבי משיח, אדר' אמיר פרויינדליך
סקר היסטורי: אדר' עדי וינר-סלע
סקרים פיזיים: מהנדסת ליליה סוחונוב, מהנדס עופר כהן, מהנדסת יעל רוזנטל
סקר משאבי טבע: אסף מירוז ועמיר בלבן, החברה להגנת הטבע
תכנון קטעי החומה: אדר' אבי משיח, אדר' אמיר פרונידליך, הנד' אדר' יובל אברהם, אדר' תמר נתיב
ראשי צוותים: אבי פרץ ופואד אבו טאעה
שימור אמנותי: ז'אק נגר, מארק אברהמי

       עריכה והכנה לאינטרנט: יעל פורמן-נעמן, ראומה יצחקי, ליאת וינבלום

חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu