עקרונות התערבות
עקרונות ההתערבות בשימור חומות ירושלים נוסחו כדי להבטיח תהליך שימור מקצועי ומבוקר. העקרונות מנחים את פעולות ההתערבות, שמטרתן שימור של הערכים ההיסטוריים, האסתטיים והטכנולוגיים של המונומנט, בהתאם למדיניות רשות עתיקות לשימור המורשת הבנויה

1. תיעוד וסקר
תיעוד וסקר הם חלק בלתי נפרד מתהליך השימור. הם הבסיס לקבלת החלטות בדבר אופן ההתערבות.
1.א. בוצעה מדידה בלייזר של החומה לכל אורכה.
1.ב. נערכו שלושה סקרים כלליים: סקר היסטורי ואורבני; סקר פיזי-הנדסי וסקר משאבי טבע וסביבה.
1.ג. יבוצע סקר וייערך תיעוד מפורט לכל קטע בחומה, בסקר ובתיעוד ייכללו ההיבטים: ההיסטורי, האורבני, האדריכלי והפיזי-הנדסי לפני הטיפול.
1.ד. ייערך תיעוד מפורט של ההתערבות.

2. כיבוד החומר
העיקרון של כיבוד החומר המקורי ינחה את הטיפול בחומה. השרידים ישומרו ללא איבוד עדויות ומידע. ההתערבות תיעשה באמצעים לא-הרסניים. סטייה מעקרון כיבוד החומר מחייבת הצדקה מיוחדת.
2.א. אבני החומה המצויות בתהליך בליה ישומרו במצבן, אלא אם איבדו את תפקידן המבני. במקרה זה הן יוחלפו באבנים חדשות מתאימות למקור.
2.ב. חומר מליטה מקורי שאינו מתפורר ישומר.

3. התערבות מינימלית
החלפת אבן בחומה תצומצם למינימום ההכרחי, מתוך הכרה בחשיבות החומר המקורי באתרו לאותנטיות של המונומנט.
3.א. ייעשה כל מאמץ לייצב את האבנים הבלויות ולהשאירן באתרן.
3.ב. השלמת מרכיבים אדריכליים תצומצם למינימום ההכרחי. ההשלמה תבוצע באזורים שבהם תוספות ושינויים מאוחרים פוגמים בשלמות האדריכלית של החומה. זאת, בתנאי שאין בשינויים הקיימים עדות לתהליכים היסטוריים בעלי ערך

4. טכנולוגיית בנייה
תינתן עדיפות לשימוש בטכנולוגיות מסורתיות ובחומרים מקוריים. שימוש בחומרים חדשים ייעשה רק לאחר ניסוי החומר ווידוא שאינו גורם נזק, ושלא ימנע או יכשיל טיפולים חוזרים בעתיד.
4.א. החלפת אבן או השלמת אבנים חסרות תבוצע באבן שמקורה בירושלים או בסביבתה, ואשר נעשה בה שימוש שכיח בחומות.
4.ב. חומרי המליטה במישקים יהיו על בסיס סיד.
4.ג. לצורך עיגון אבנים ייעשה שימוש בפינים מפלדת אל חלד או מפיברגלס

5. הפיכות
כל התערבות תיעשה בחומר המתאים לחומר המקורי ובאופן הפיך ככל שניתן.

6. התערבות מובחנת
ההתערבות תהיה מובחנת מהשרידים המקוריים. סימון ההתערבות ייעשה באופן מוצנע, כדי שלא יבלוט בחזות החומה המקורית.
6.א. כל אבן חדשה תסומן בחותמת למען זיהויה בעתיד.
6.ב. אבן חדשה שתותקן בחומה תסומן בטביעת רושמה, ובה סמל רשות עתיקות על גבי יציקת עופרת או בדיל, בקדח באבן. קוטר היציקה לא יעלה על 18 מ"מ ועומק הקדח לא יעלה על 50 מ"מ. מיקום הקדח ייקבע בפינה הימנית התחתונה של האבן.
6.ג. במקומות שבהם יוחלפו מספר אבנים רציפות - במקרה של השלמת קיר למשל - יסומן קו השחזור באמצעות זווית מפליז, באופן שיבהיר, כי הנדבכים שמעל הזווית הם בנייה חדשה / שחזור. על גבי הזווית יוטבע סמל רשות העתיקות. מידותיה החיצוניות של הזווית לא יעלו על 20X20 מ"מ. 6.ד. חומר המליטה למילוי המישקים יהיה בגוון אפור כדי שיובחן מהגוונים של חומרי המליטה הקיימים בחומה.

7. שימור הערך אדריכלי
בפעולת השימור נשאף להתערבות שתשתלב בזהירות ובאופן שלא יורגש בטקסטורה ובחזות של החומה - גוון חומר המליטה וסוגי האבנים המרכיבים אותה. אופן ההתערבות בכל קטעי החומה יהיה אחיד, בהתאם להמלצות הסקר הפיזי- הנדסי.
7.א. איטום בראש שינית או בגובה המקורי של ראש החומה יבוצע בחומר מליטה על בסיס סיד ובצורה של כיפה שטוחה וחלקה, המנקזת את המים כלפי הפן החיצוני של השינית.
7.ב. איטום שינית או קטע בראש החומה, שאינם שלמים מבחינה אדריכלית, יבוצע בחומר מליטה על בסיס סיד ובשילוב אבנים שטוחות. פרט זה יבטא את ליבת החומה.
7.ג. חומר המליטה החדש שיושלם במקומות, שבהם שרד חומר מליטה עתיק בכמות גדולה, ישתלב עד כמה שניתן בגוון ובטקסטורה של החומר המקורי .
7.ד. פרט הגמר של מילוי המישקים בחומר מליטה יהיה מוחלק ושקוע בכ-5 מ"מ מפן האבן.
7.ה. גמר הסיתות של אבן חדשה יהיה מסוג 'מוטבה' - סיתות עדין באמצעות פטיש.
7.ו. עיבוד הגמר של אבן חדשה יכלול שטיפה בחומצה ליצירת פני אבן בעלת חספוס קל.

8. שחזור אדריכלי
בפעולת השימור נשאף להתערבות שתשתלב בזהירות ובאופן שלא יורגש בטקסטורה ובחזות של החומה - גוון חומר המליטה וסוגי האבנים המרכיבים אותה. אופן ההתערבות בכל קטעי החומה יהיה אחיד, בהתאם להמלצות הסקר הפיזי- הנדסי.
8.א. שיניות החומה יושלמו על פי מספר קריטריונים ובהם:
- ההפרעה הנגרמת לקו הרקיע
- באיזו מידה נצפות השיניות חסרות האבנים
- מסת האבנים החסרות. לא תתבצע השלמה כאשר חסרות יותר מ- 35% מאבני השיניות בקטע חומה מסוים. במקרה זה תבוצע השלמה מינימלית שמטרתה לחזק את מקצב השיניות.
- בשערים ובמגדלים הנראים מנקודות תצפית שונות תינתן עדיפות לשחזור אדריכלי של השיניות. זאת כדי להדגיש את הערך האסתטי של המרכיבים האדריכליים הבולטים בתוואי החומה.

חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu