תקופת הבית השני >> תקופת החשמונאים
המאה הד' לפסה"נ עד 37 לסה"נ

בזמן מרד החשמונאים (167 לפסה"נ) תחום העיר היה מצומצם ותאם את מתכונתה בימי נחמיה. התפשטות העיר מערבה, אל שטחים שהיו מיושבים בעבר, החלה כנראה בתחילת המאה הב' לפסה"נ. בתקופה זו נבנתה החומה המכונה אצל יוסף בן-מתתיהו 'החומה הישנה'.
החומה החשמונאית איננה אחידה בסגנונה, ונראה כי נבנתה בשלבים בפרק זמן ארוך בידי בנאים שונים. בתחילה נבנתה החומה בצד המערבי של הגבעה, הצד המזרחי היה מוגן באופן טבעי במצוק שסותת אנכית, מאוחר יותר נבנה החלק הדרומי מברכת השילוח. בחומה שולבו שרידים מהחומה מימי בית ראשון.
התפשטות העיר מערבה והעברת מרכז הכובד של העיר לאזור זה נבעה משתי סיבות עיקריות: הצפיפות הרבה ב'עיר דוד' והרצון להקים עיר הלנסטית. בתקופה זו חלו שינויים רבים בשטח הר הבית ביניהם הקמת ה'חקרא' ('המקום הגבוה', 'המצודה') ועוד.

ממצאים:
שרידי החומה הראשונה שבנו החשמונאים וביניהם קטעים מרשימים המשולבים בחומה המזרחית של הר הבית.

מקורות היסטוריים:
תיאורי החומות אצל יוסף בן מתתיהו. ספרי המקבים.

הערות:
מרבית מבני העיר מימי החשמונאים נהרסו, כנראה, בתקופת הבנייה ההרודיאנית שנזקקה ליסודות עמוקים למבניה.תוואי החומה בתקופת החשמונאים
חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט שימור אתרי עתיקות אגודת הידידים של רשות העתיקות הגן הארכיאולוגי בירושלים אתר סקר
Websites, text and photos © Israel Antiquities Authority Powered by teti-tu